GalerijaLokacija in kontaktZaposleniSloveninaEnglish
Center odlinosti NAMASTE
ONas
Aktualno
Oprema
Dosezki
Partnerji
MedijiONas
ZaStudente
Keramini mikrosistemi
Zaite
Senzorski sistemi
Mehki kompoziti
Bio materiali
Projekti novih monosti

Dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA
direktorica

 

O CENTRU / Predstavitev    


V Centru odličnosti NAMASTE vrhunski znanstveniki sodelujejo z najboljšimi razvojniki, da bi pospešili razvoj izboljšanih in novih nekovinskih materialov, elementov in naprav, novih znanj in tehnologij, naprednih bio materialov na področju elektronike, optoelektronike, fotonike in medicine. Več: O nas

Vodilo CO NAMASTE je ZNANSTVENA – TEHNOLOŠKA – POSLOVNA ODLIČNOST. Z interdisciplinarnim pristopom in dvosmernim prenosom znanja je uspelo doseči dobro ravnotežje med znanstvenim in razvojnim delom, kar je po mnenju tujega evalvatorja velika prednost tega centra odličnosti.

 

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti NAMASTE, zavod za razvoj in raziskave naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti, št. operacije OP13.1.1.2.02.0004), je do 31.12.2013 delno financirala Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%. CO NAMASTE je bil po odločitvi ministrstva izbran na javnem razpisu za razvoj centrov odličnosti za obdobje 2009 do 2013 v višini 9.417.265,00 EUR. Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: direktor CO NAMASTE.

AKTUALNO

CO NAMASTE brošura,
december 2013

CO NAMASTE brošura,
december 2012

Luviterin izdelek THz kamera
Partnerji: 
 
 

Vstop v intranet

O CENTRU

       Predstavitev
Imenik zaposlenih
| KONTAKTI

   Lokacija
Piite nam
| OBJAVE

Publikacije 
  Za medije 
Piite nam