GalerijaLokacija in kontaktZaposleniSloveninaEnglish
Center odlinosti NAMASTE
ONas
Aktualno
Oprema
Dosezki
Partnerji
MedijiONas
ZaStudente
Keramini mikrosistemi
Zaite
Senzorski sistemi
Mehki kompoziti
Bio materiali
Projekti novih monosti

 

O nas    

Center odličnosti NAMASTE, ki ga vodi direktorica dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA, je bil ustanovljen dne 16. 2. 2010 na ustanovni seji.

Center odličnosti za NApredne nekovinske MAteriale S TEhnologijami prihodnosti (NAMASTE) združuje sodelavce, katerih vodilo so znanstvena, tehnološka in poslovna odličnost. Trije partnerji Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Institut „Jožef Stefan“ sodelujemo s 17 partnerji iz neakademske sfere. Soustvarjamo novosti na področju nekovinskih materialov in njihovi uporabi v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki in medicini.

Z nadgradnjo znanstvene odličnosti, multidisciplinarnim povezovanjem, prenosom znanja in prenosom tehnologij prispevamo k temu, da tudi tradicionalna slovenska industrija pridobiva na konkurenčnosti na svetovni sceni. Odlično ravnovesje med znanostjo in aplikativnimi raziskavami je naša prednost, saj lahko zaradi odličnega poznavanja osnovnih zakonitosti zelo hitro najdemo dobre rešitve za tehnologije prihodnosti.

Center odličnosti sestavlja konzorcij ustanoviteljev, Svet zavoda ter vodstvo zavoda, ki upravlja in vodi center.

Dejavnosti konzorcija so raziskave, razvoj, izobraževanje, promocija. Vse dejavnosti vključujejo varovanje okolja in možnosti za prehod v nizkoogljično družbo. Konzorcij ustanoviteljev je uravnotežen, sestavljajo ga trije raziskovalni partnerji s skupaj desetimi skupinami, tri neprofitne organizacije, eno interesno združenje, štiri velika podjetja in osem predstavnikov industrije.

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki raziskovalnih inštitucij, trije predstavniki iz gospodarstva in predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v statutu Centra odličnosti.

Upravljanje Centra odličnosti je sestavljeno iz razvojno raziskovalnih projektov (RRP) in upravljanja ter vodenja.

Področja delovanja:

Člani Sveta zavoda:
  • prof. dr. Igor Muševič, Inštitut Jožef Stefan
  • mag. Mitja Koprivšek, Eti d.d., predsednik Sveta zavoda
  • prof. dr. Dean Korošak, Univerza v Mariboru
  • dr. Andreja Umek Venturini, MIZŠ
  • prof. dr. Anton Meden, Univerza v Ljubljani
  • mag. Mirjam Cergolj, Varsi d.o.o.
  • mag. Iztok Špacapan, MAHLE Letrika d.o.o.

 

Partnerji: 
 
 

Vstop v intranet

O CENTRU

       Predstavitev
Imenik zaposlenih
| KONTAKTI

   Lokacija
Piite nam
| OBJAVE

Publikacije 
  Za medije 
Piite nam