GalerijaLokacija in kontaktZaposleniSloveninaEnglish
Center odlinosti NAMASTE
ONas
Aktualno
Oprema
Dosezki
Partnerji
MedijiONas
ZaStudente
Keramini mikrosistemi
Zaite
Senzorski sistemi
Mehki kompoziti
Bio materiali
Projekti novih monosti

Prof. dr. Janez Trontelj:
»Raziskave, ki jih opravljamo pod okriljem Center odličnosti NAMASTE, so usmerjene v resnično uporabno znanje, ki ga dokazujejo patenti in inovacije. Mnogi projekti izhajajo neposredno iz potreb gospodarskih partnerjev, nekatera odkritja in zasnove novih produktov pa so že na stopnji prototipo. Razvojni dosežki skupine so dokaz ustvarjanja dodane vrednosti za gospodarstvo.« janez.trontelj@conamaste.si

 

Ekspertna znanja »

NAPREDNI SENZORSKI SISTEMI    

Umetni nos za detekcijo eksplozivov in za dezinfekcijski nadzor, optični dajalnik pozicije, pametni senzorji – to so le nekateri razvojni dosežki skupine za novosti na področju mikro in nano tehnologij za napredne senzorske sistem.

Razvojno raziskovalni projekt Novi materiali in tehnologije za napredne senzorske sisteme, ki ga Center odličnosti NAMASTE izvaja skupaj s Fakulteto za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, odlikujejo mnogi dosežki.

Rezultati in področja uporabe:

THz-senzor
THz-sistem, ki je bil zasnovan v laboratoriju za mikroelektroniko (LMFE), zajame THz sliko s površino približno 0,1 m × 0,1 m z ločljivostjo 32 × 32 slikovnih točk. Deluje na centralni frekvenci 300 GHz in za zajem uporablja metodo FM modulacije ter heterodinskega mešalnika. THz žarki z lahkoto prodirajo skozi večino oblačil, plastike, papirja, kartona, zato slike, zajete s sistemom, izdelanim v LMFE, podajo osnovno predstavo položaja in obliko predmetov, ki so bodisi v embalaži ali kako drugače zakriti za vidno svetlobo. Teraherčni senzorji so uporabni na veliko področjih, predvsem pa kot polja senzorjev za zajem slike v medicini (zaznavanje sprememb tkiv in drugih anomalij), prehrambni industriji (zaznavanje tujkov v produktih ter kontrola kvalitete), farmaciji (pregled debeline prevleke tablet, pregled razporeditve zdravilne učinkovine), avtomobilski industriji (merjenje debeline premazov, detekcija poškodb na površinah), papirni industriji (debelina papirja/kartona, gostota, gramatura, homogenost) itd.

Umetni nos
Realiziran senzorski sistem je izjemno občutljiv (občutljivost 0,3 aF – je med najobčutljivejšimi na svetu) in uporablja nizkošumno CMOS elektronsko vezje. Sistem je robusten, neobčutljiv za mehanske in temperaturne vplive iz okolja in ima velik potencial. Uporabo umetnega nosu predvidevamo v širokem naboru področij: od medicine, varnosti, vojaških apliakcij, kontrole okolja, prehranske proizvodnje, znanosti itd.

3D obdelava silicija za napredne mikrosisteme
V okviru CO NAMASTE nabavljenega sistema DRIE Plasmalab 100-ICP180 je bil postavljen dvostopenjski Boschev postopek usmerjenega jedkanja, ki je bil nadgrajen s tristopenjskim in drugimi modificiranimi postopki suhega jedkanja. S kombinacijo kratkih izmenjajočih se izotropnih in anizotropnih (usmerjenih) Boschevih jedkanj v istem sistemu je bil razvit postopek jedkanja, katerega rezultat so stene jedkanih mikrostruktur z ošiljenim profilom. Področje uporabe DRIE je široko in ključno za realizacijo naprednih senzorjev, aktuatorjev in mikrosistemov (pospeškometri, giroskopi, odjemniki energije idr.). Za potrebe doziranja in analize fluidnih substanc v biomedicini so bile izdelane silicijeve mikroigle za podkožno vnašanje zdravil, mikrofluidni elementi z integriranimi Au elektrodami za impedančno spektroskopijo in mikročrpalke kot osnovni elementi mikrofluidnih sistemov. Mikrofluidni elementi in mikročrpalke so zgrajeni iz stekla in PDMS-polimera.

Partnerji: 
 
 

Vstop v intranet

O CENTRU

       Predstavitev
Imenik zaposlenih
| KONTAKTI

   Lokacija
Piite nam
| OBJAVE

Publikacije 
  Za medije 
Piite nam